A 16 R Supra ล้อเจียรถ้วย Kronenflex® สำหรับ เหล็กกล้า

คุณสมบัติ
ระดับ Supra
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
วัสดุ
เหล็กกล้า
วัสดุหลอม
การใช้งาน
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
ประโยชน์: สำหรับการขัดเจียรบนพื้นผิวแนวระนาบและการเจียรในการตกแต่งผิวขั้นสุดท้ายของรอยเชื่อม - มีเม็ดหยาบเพื่อให้มีพลังการเจียรสูงสุด