A 24 N Supra ใบเจียร Kronenflex® สำหรับ เหล็กสแตนเลส

คุณสมบัติ
ระดับ Supra
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์เสริมใย
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
อะลูมิเนียม
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: มีอัตราการขจัดเศษผงสูงบนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส - มีอัตราการขจัดเศษผงสูงสุดเมื่อเทียบกับการสึกกร่อน