A 24 R/01 Special ใบเจียร Kronenflex® สำหรับ เหล็กกล้า

คุณสมบัติ
ระดับ Special
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์เสริมใย
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างสายท่อ
อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
ประโยชน์: จานเจียรพิเศษสำหรับการก่อสร้างแนวท่อและถังขนาดใหญ่ - เหมาะสำหรับการรอยเชื่อมที่ราก - สำหรับการซ่อมรอยเชื่อม

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก