A 24 R/36 Special ใบเจียร Kronenflex® สำหรับ เหล็กสแตนเลส

ปราศจากเหล็ก ซัลเฟอร์ และคลอรีน
คุณสมบัติ
ระดับ Special
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์เสริมใย
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
อุตสาหกรรมนิวเคลียร์
ประโยชน์: ล้อพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ - ไม่มีเหล็ก ซัลเฟอร์ และคลอรีน - มีอัตราการขจัดเศษผงสูงสุดเมื่อเทียบกับการสึกกร่อน

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก