A 30 R Supra ล้อเจียรถ้วย Kronenflex® สำหรับ เหล็กกล้า

คุณสมบัติ
ระดับ Supra
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
วัสดุ
เหล็กกล้า
การใช้งาน
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
ประโยชน์: สำหรับการขัดเจียรบนพื้นผิวแนวระนาบและการเจียรในการตกแต่งผิวขั้นสุดท้ายของรอยเชื่อม - มีพลังการเจียรสูงสุดและมีอายุการใช้งานยาวนาน
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความสูง/มม. รูเจาะ/มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด รูปร่างของโครงสร้าง
110
เส้นผ่าศูนย์กลาง
55
ความสูง
22.23
รูเจาะ
m
รูปแบบ
50
Vmax
8,600
RPM สูงสุด
ดอกเจียรแบบ depressed centre
รูปร่างของโครงสร้าง