A 46 N Supra ใบเจียร Kronenflex® สำหรับ อะลูมิเนียม

คุณสมบัติ
ระดับ Supra
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์เสริมใย
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
วัสดุ
อะลูมิเนียม
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
การใช้งาน
การสร้างหน้าต่างและประตู
ผู้ผลิตอุปกรณ์จับยึด
เรือและการต่อเรือ
ประโยชน์: ไม่มีการอุดตันเมื่อใช้กับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก - มีอัตราการขจัดเศษผงสูงสุดเมื่อเทียบกับการสึกกร่อน

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก