A 624 T Supra ใบเจียร Kronenflex® สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส, วัสดุหลอม

ระดับ Supra
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
วัสดุหลอม
ประโยชน์: การผสมผสานพิเศษสำหรับการใช้งานกับวัสดุหลายประเภท - มีอัตราการขจัดเศษผงสูงสุดเมื่อเทียบกับการสึกกร่อน
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความหนา/มม. รูเจาะ/มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที ความเร็วรอบที่อนุญาต รูปร่างของโครงสร้าง หมายเลขสินค้า คงคลัง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
G
รูปแบบ
80
Vmax
13.300
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ดอกเจียรแบบ depressed centre
รูปร่างของโครงสร้าง
325215
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
G
รูปแบบ
80
Vmax
12.200
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ดอกเจียรแบบ depressed centre
รูปร่างของโครงสร้าง
325216
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
G
รูปแบบ
80
Vmax
8.500
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ดอกเจียรแบบ depressed centre
รูปร่างของโครงสร้าง
325217
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
230
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความหนา
22,23
รูเจาะ
G
รูปแบบ
80
Vmax
6.600
ความเร็วรอบที่อนุญาต
ดอกเจียรแบบ depressed centre
รูปร่างของโครงสร้าง
325218
หมายเลขสินค้า
คงคลัง