A 624 T Supra ใบเจียร Kronenflex® สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส, วัสดุหลอม

คุณสมบัติ
ระดับ Supra
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์เสริมใย
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
วัสดุหลอม
การใช้งาน
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
การผลิตโลหะ
ร้านช่างทำกุญแจ
วิศวกรรมโรงงาน
โรงหล่อ
ประโยชน์: การผสมผสานพิเศษสำหรับการใช้งานกับวัสดุหลายประเภท - มีอัตราการขจัดเศษผงสูงสุดเมื่อเทียบกับการสึกกร่อน

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก