C 24 R Supra ใบเจียร Kronenflex® สำหรับ หิน, คอนกรีต

คุณสมบัติ
ระดับ Supra
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์เสริมใย
ชนิดเม็ดขัด SiC
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
วัสดุ
หิน
คอนกรีต
วัสดุหลอม
การใช้งาน
การทำสวนและจัดสวน
ธุรกิจช่างหิน
ประโยชน์: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวหินและวัสดุที่มีแร่ - มีอัตราการขจัดเศษผงสูงเนื่องมาจากเม็ดขัด SiC ที่หยาบและคม
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความหนา/มม. รูเจาะ/มม. รูปแบบ Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด รูปร่างของโครงสร้าง
180
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความหนา
22.23
รูเจาะ
G
รูปแบบ
80
Vmax
8,500
RPM สูงสุด
ดอกเจียรแบบ depressed centre
รูปร่างของโครงสร้าง
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความหนา
22.23
รูเจาะ
G
รูปแบบ
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
ดอกเจียรแบบ depressed centre
รูปร่างของโครงสร้าง