C 24 R Supra ใบเจียร Kronenflex® สำหรับ หิน, คอนกรีต

คุณสมบัติ
ระดับ Supra
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์เสริมใย
ชนิดเม็ดขัด SiC
ประสิทธิภาพ
อายุการใช้งาน
ความแข็ง
วัสดุ
หิน
คอนกรีต
วัสดุหลอม
การใช้งาน
การทำสวนและจัดสวน
ธุรกิจช่างหิน
ประโยชน์: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวหินและวัสดุที่มีแร่ - มีอัตราการขจัดเศษผงสูงเนื่องมาจากเม็ดขัด SiC ที่หยาบและคม