ผลิตภัณฑ์ผ้านอนวูฟเวน

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
การใช้งาน
สายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ผ้านอนวูฟเวน
การกำหนดค่า
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม.
ความกว้าง/มม.
ความยาว/มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม.
รูเจาะ/มม.
ตัวรองรับ
รูปแบบ
ระดับความละเอียด
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
รูปร่างของโครงสร้าง
ลักษณะการทำงาน
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
เหมาะสำหรับ