MFW 600 แผ่นจานขัดใยสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง สำหรับ เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

สำหรับร่อง+มุม
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด SiC
วัสดุ
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับการตกแต่งรอยเชื่อมบนพื้นผิวเหล็กสแตนเลสขั้นสุดท้าย - มีให้เลือกใน 4 เกรดจากการขจัดวัสดุไปจนถึงการขัดเงาสูง
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความกว้าง/มม. รูเจาะ/มม. ระดับความละเอียด Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด แผ่นใยสังเคราะห์ สี
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
25.4
รูเจาะ
หยาบ
ระดับความละเอียด
59
Vmax
7,500
RPM สูงสุด
สีแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
25.4
รูเจาะ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
59
Vmax
7,500
RPM สูงสุด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
25.4
รูเจาะ
ละเอียด
ระดับความละเอียด
39
Vmax
5,000
RPM สูงสุด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
25.4
รูเจาะ
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
39
Vmax
5,000
RPM สูงสุด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
3
ความกว้าง
25.4
รูเจาะ
หยาบ
ระดับความละเอียด
59
Vmax
7,500
RPM สูงสุด
สีแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
3
ความกว้าง
25.4
รูเจาะ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
59
Vmax
7,500
RPM สูงสุด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
22
รูเจาะ
หยาบ
ระดับความละเอียด
59
Vmax
9,000
RPM สูงสุด
สีแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
22
รูเจาะ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
59
Vmax
9,000
RPM สูงสุด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6
ความกว้าง
22
รูเจาะ
ละเอียด
ระดับความละเอียด
39
Vmax
5,900
RPM สูงสุด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี