NCW 600 ล้อทรายสำหรับตกแต่งผิว สำหรับ เหล็กสแตนเลส, โลหะสากล

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
พลาสติก
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประโยชน์: การผสมผสานระหว่างใยสังเคราะห์และผ้าทรายทำให้มีรูปแบบรอยขัดที่สม่ำเสมอเป็นพิเศษสำหรับพื้นผิวโลหะ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความกว้าง/มม. รูเจาะ/มม. ระดับความละเอียด เม็ดขัด Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว รูปร่างของโครงสร้าง แผ่นใยสังเคราะห์ สี หมายเลขสินค้า
165
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
43,1
รูเจาะ
หยาบ
ระดับความละเอียด
80
เม็ดขัด
32
Vmax
3.700
RPM สูงสุด
LS 309 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แผ่นโลหะ
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258909
หมายเลขสินค้า
165
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
43,1
รูเจาะ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
100
เม็ดขัด
32
Vmax
3.700
RPM สูงสุด
LS 309 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แผ่นโลหะ
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258910
หมายเลขสินค้า
165
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
43,1
รูเจาะ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
150
เม็ดขัด
32
Vmax
3.700
RPM สูงสุด
LS 309 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แผ่นโลหะ
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258911
หมายเลขสินค้า
165
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
43,1
รูเจาะ
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
180
เม็ดขัด
32
Vmax
3.700
RPM สูงสุด
LS 309 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แผ่นโลหะ
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258912
หมายเลขสินค้า
200
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
68,2
รูเจาะ
หยาบ
ระดับความละเอียด
80
เม็ดขัด
32
Vmax
3.050
RPM สูงสุด
LS 309 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แผ่นโลหะ
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258913
หมายเลขสินค้า
200
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
68,2
รูเจาะ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
100
เม็ดขัด
32
Vmax
3.050
RPM สูงสุด
LS 309 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แผ่นโลหะ
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258914
หมายเลขสินค้า
200
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
68,2
รูเจาะ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
150
เม็ดขัด
32
Vmax
3.050
RPM สูงสุด
LS 309 X
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แผ่นโลหะ
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258915
หมายเลขสินค้า