NDS 400 K แผ่นจานขัดใยสังเคราะห์ สำหรับ โลหะสากล, เหล็กกล้า, เหล็กสแตนเลส, พลาสติก, สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
โลหะสากล
เหล็กกล้า
เหล็กสแตนเลส
พลาสติก
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์/ SiC
แผ่นรองหลัง ใยสังเคราะห์
ข้อดี: ให้ผลลัพธ์ผิวสัมผัสซาตินบนพื้นผิวสแตนเลส - ทำความสะอาดพื้นผิวโลหะได้ง่าย - ขัดพื้นผิวที่เป็นสนิมเล็กน้อยบนโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก - การเตรียมพื้นผิวสำหรับงานเคลือบ - การทำสีเคลือบให้หยาบและพื้นผิวพลาสติก - มีจำหน่ายในรูปแบบละเอียดสูงสุด (SiC) และละเอียดมาก (อลูมิเนียม ออกไซด์)
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ระดับความละเอียด แผ่นใยสังเคราะห์ สี หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
342640
หมายเลขสินค้า
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ละเอียดมากเป็นพิเศษ
ระดับความละเอียด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
342641
หมายเลขสินค้า