NFW 600 ล้อทรายสำหรับตกแต่งผิว สำหรับ โลหะสากล, เหล็กสแตนเลส

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
วัสดุ
โลหะสากล
เหล็กสแตนเลส
ประโยชน์: พื้นผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอไปตลอดอายุการใช้งาน - เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการตกแต่งพื้นผิวขั้นตอนสุดท้ายให้ได้ผลลัพธ์ทั้งแบบผิวด้านและซาติน
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความกว้าง/มม. รูเจาะ/มม. ระดับความละเอียด Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด รูปร่างของโครงสร้าง แผ่นใยสังเคราะห์ สี
165
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
43.1
รูเจาะ
หยาบ
ระดับความละเอียด
32
Vmax
3,700
RPM สูงสุด
แผ่นโลหะ
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
165
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
43.1
รูเจาะ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
32
Vmax
3,700
RPM สูงสุด
แผ่นโลหะ
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
165
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
43.1
รูเจาะ
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
32
Vmax
3,700
RPM สูงสุด
แผ่นโลหะ
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
200
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
68.2
รูเจาะ
หยาบ
ระดับความละเอียด
32
Vmax
3,050
RPM สูงสุด
แผ่นโลหะ
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
200
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
68.2
รูเจาะ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
32
Vmax
3,050
RPM สูงสุด
แผ่นโลหะ
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
200
เส้นผ่าศูนย์กลาง
50
ความกว้าง
68.2
รูเจาะ
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
32
Vmax
3,050
RPM สูงสุด
แผ่นโลหะ
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี