NPA 500 Strips/Sheets สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, พลาสติก, เหล็กสแตนเลส

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด SiC
วัสดุ
สี
น้ำยาขัดเงา
พลาสติก
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
ไม้
ประโยชน์: เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่งพื้นผิว เช่น การปรับระดับให้สม่ำเสมอที่รูปแบบรอยขัดบนพื้นผิวที่มี - สามารถใช้งานได้สำหรับการเจียรทั้งแบบแห้งและเปียก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. ระดับความละเอียด แผ่นใยสังเคราะห์ สี
152
ความกว้าง
229
ความยาว
ไม่มีเม็ดขัด
ระดับความละเอียด
สีขาว
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
152
ความกว้าง
229
ความยาว
ละเอียดมากเป็นพิเศษ
ระดับความละเอียด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
152
ความกว้าง
229
ความยาว
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
สีดำ
แผ่นใยสังเคราะห์ สี