NRO 400 แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดม้วน สำหรับ เหล็กสแตนเลส, โลหะสากล, ไม้

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
ไม้
พลาสติก
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
การผลิตโลหะ
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้
ประโยชน์: สามารถปรับตามสภาพของพื้นผิวที่โค้งเว้าได้ดีมาก - ไม่มีการอุดตัน - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับผิวให้เรียบเนียน การทำความสะอาด การทำให้พื้นผิวขรุขระ และสำหรับการตกแต่งผิวขั้นสุดท้ายทั่วไป - สามารถใช้งานได้สำหรับการเจียรทั้งแบบแห้งและเปียก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. ระดับความละเอียด แผ่นใยสังเคราะห์ สี
115
ความกว้าง
10,000
ความยาว
หยาบ
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
100
ความกว้าง
10,000
ความยาว
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
100
ความกว้าง
10,000
ความยาว
very fine general purpose
ระดับความละเอียด
เขียวเข้ม
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
100
ความกว้าง
10,000
ความยาว
ละเอียด
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
100
ความกว้าง
10,000
ความยาว
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
115
ความกว้าง
10,000
ความยาว
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
115
ความกว้าง
10,000
ความยาว
very fine general purpose
ระดับความละเอียด
เขียวเข้ม
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
115
ความกว้าง
10,000
ความยาว
ละเอียด
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
115
ความกว้าง
10,000
ความยาว
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
150
ความกว้าง
10,000
ความยาว
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
150
ความกว้าง
10,000
ความยาว
very fine general purpose
ระดับความละเอียด
เขียวเข้ม
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
150
ความกว้าง
10,000
ความยาว
ละเอียด
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
150
ความกว้าง
10,000
ความยาว
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี