NRO 400 แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดม้วน สำหรับ เหล็กสแตนเลส, โลหะสากล, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
ไม้
พลาสติก
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประโยชน์: สามารถปรับตามสภาพของพื้นผิวที่โค้งเว้าได้ดีมาก - ไม่มีการอุดตัน - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับผิวให้เรียบเนียน การทำความสะอาด การทำให้พื้นผิวขรุขระ และสำหรับการตกแต่งผิวขั้นสุดท้ายทั่วไป - สามารถใช้งานได้สำหรับการเจียรทั้งแบบแห้งและเปียก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. ระดับความละเอียด แผ่นใยสังเคราะห์ สี หมายเลขสินค้า
100
ความกว้าง
10.000
ความยาว
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258870
หมายเลขสินค้า
100
ความกว้าง
10.000
ความยาว
very fine general purpose
ระดับความละเอียด
เขียวเข้ม
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258871
หมายเลขสินค้า
100
ความกว้าง
10.000
ความยาว
ละเอียด
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258872
หมายเลขสินค้า
100
ความกว้าง
10.000
ความยาว
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258873
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
10.000
ความยาว
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258885
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
10.000
ความยาว
very fine general purpose
ระดับความละเอียด
เขียวเข้ม
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258886
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
10.000
ความยาว
ละเอียด
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258887
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
10.000
ความยาว
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258888
หมายเลขสินค้า
150
ความกว้าง
10.000
ความยาว
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258890
หมายเลขสินค้า
150
ความกว้าง
10.000
ความยาว
very fine general purpose
ระดับความละเอียด
เขียวเข้ม
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258891
หมายเลขสินค้า
150
ความกว้าง
10.000
ความยาว
ละเอียด
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258892
หมายเลขสินค้า
150
ความกว้าง
10.000
ความยาว
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
258893
หมายเลขสินค้า