NUD 500 แผ่นจานขัดใยสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง สำหรับ เหล็กกล้าผสม, เหล็กกล้าที่มีโลหะผสมสูง, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, โลหะน้ำหนักเบา, เหล็กกล้าโครเมียมและนิกเกิล, เหล็กกล้า, ไทเทเนียม

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กกล้าผสม
เหล็กกล้าที่มีโลหะผสมสูง
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
โลหะน้ำหนักเบา
เหล็กกล้าโครเมียมและนิกเกิล
เหล็กกล้า
ไทเทเนียม
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด SiC
แผ่นรองหลัง เลเยอร์แบบตาข่ายนอนวูฟเวนและแบบบีบอัด
ประโยชน์: เพื่อทำความสะอาดและเตรียมการขัดเงาพื้นผิว เพื่อทำให้รอยต่อจากการเชื่อมดูเรียบเสมอ เพื่อให้ขัดตอนการทำงานลดลง เพื่อการทำความสะอาด ลบรอย และขัดแต่งพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพ ทำให้รอยขีดข่วนบนพื้นผิวของวัสดุแปรรูปจางลงอย่างมาก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความกว้าง/มม. รูเจาะ/มม. ระดับความละเอียด Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด แผ่นใยสังเคราะห์ สี หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
13
ความกว้าง
22,23
รูเจาะ
หยาบ
ระดับความละเอียด
63
Vmax
9.600
RPM สูงสุด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
337861
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
13
ความกว้าง
22,23
รูเจาะ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
63
Vmax
9.600
RPM สูงสุด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
337862
หมายเลขสินค้า
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
13
ความกว้าง
22,23
รูเจาะ
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
63
Vmax
9.600
RPM สูงสุด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
337863
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
13
ความกว้าง
22,23
รูเจาะ
หยาบ
ระดับความละเอียด
63
Vmax
10.450
RPM สูงสุด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
337864
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
13
ความกว้าง
22,23
รูเจาะ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
63
Vmax
10.450
RPM สูงสุด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
337865
หมายเลขสินค้า
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
13
ความกว้าง
22,23
รูเจาะ
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
63
Vmax
10.450
RPM สูงสุด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
337866
หมายเลขสินค้า