PW 2000 ล้อทำความสะอาด สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, พลาสติก, โลหะสากล, หิน

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด SiC
วัสดุ
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
พลาสติก
โลหะสากล
หิน
ประโยชน์: ใยสังเคราะห์พิเศษที่เหมาะสำหรับการขจัดการเกิดสีจางเนื่องมาจากความร้อน แผ่นออกไซด์ สนิม และสี - สำหรับการทำความสะอาดรอยเชื่อม - ไม่มีการอุดตัน
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ความกว้าง/มม. รูเจาะ/มม. Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด
100
เส้นผ่าศูนย์กลาง
13
ความกว้าง
13
รูเจาะ
40
Vmax
7,600
RPM สูงสุด
150
เส้นผ่าศูนย์กลาง
13
ความกว้าง
13
รูเจาะ
40
Vmax
5,000
RPM สูงสุด

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก