PW 2000 ล้อทำความสะอาด สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, พลาสติก, โลหะสากล, หิน

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด SiC
วัสดุ
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
พลาสติก
โลหะสากล
หิน
ประโยชน์: ใยสังเคราะห์พิเศษที่เหมาะสำหรับการขจัดการเกิดสีจางเนื่องมาจากความร้อน แผ่นออกไซด์ สนิม และสี - สำหรับการทำความสะอาดรอยเชื่อม - ไม่มีการอุดตัน

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก