QMC 400 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, เหล็กสแตนเลส

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
แผ่นรองหลัง ใยสังเคราะห์
ประโยชน์: เหมาะสำหรับงานตกแต่งผิวขั้นสุดท้าย - สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวโลหะและพื้นผิวที่ผ่านการทาสี
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ระดับความละเอียด แผ่นใยสังเคราะห์ สี หมายเลขสินค้า
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
สีม่วงแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
295392
หมายเลขสินค้า
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ละเอียด
ระดับความละเอียด
สีม่วงแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
295393
หมายเลขสินค้า
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
สีม่วงแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
295394
หมายเลขสินค้า