QMC 400 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, เหล็กสแตนเลส

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
วัสดุ
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
ประโยชน์: เหมาะสำหรับงานตกแต่งผิวขั้นสุดท้าย - สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวโลหะและพื้นผิวที่ผ่านการทาสี
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ระดับความละเอียด Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด แผ่นใยสังเคราะห์ สี
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
50
Vmax
19,100
RPM สูงสุด
สีม่วงแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ละเอียด
ระดับความละเอียด
50
Vmax
19,100
RPM สูงสุด
สีม่วงแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
50
Vmax
19,100
RPM สูงสุด
สีม่วงแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี