QRC 500 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว สำหรับ เหล็กสแตนเลส, ไทเทเนียม, เหล็กกล้า, เหล็กกล้าที่มีโลหะผสมสูง, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, อะลูมิเนียม

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์/ SiC
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
ไทเทเนียม
เหล็กกล้า
เหล็กกล้าที่มีโลหะผสมสูง
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
อะลูมิเนียม
ประโยชน์: อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ - ทำให้ลวดลายพื้นผิวละเอียด สม่ำเสมอ และเงางาม - ใช้งานได้หลากหลายขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและโครงสร้าง (ตั้งแต่การขจัดไปจนถึงการขัดเงา) - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก (เช่น มุมด้านใน) - สามารถใช้กับผิวหน้าสัมผัสและพื้นผิวได้ - ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. ระดับความแข็ง ระดับความละเอียด Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด แผ่นใยสังเคราะห์ สี
51
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2 SF นุ่ม
ระดับความแข็ง
ละเอียด
ระดับความละเอียด
59
Vmax
22,100
RPM สูงสุด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
51
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6 SF แข็ง
ระดับความแข็ง
ละเอียด
ระดับความละเอียด
59
Vmax
22,100
RPM สูงสุด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
51
เส้นผ่าศูนย์กลาง
8 AC very hard
ระดับความแข็ง
หยาบ
ระดับความละเอียด
59
Vmax
22,100
RPM สูงสุด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
51
เส้นผ่าศูนย์กลาง
3 SF นุ่มปานกลาง
ระดับความแข็ง
ละเอียด
ระดับความละเอียด
59
Vmax
22,100
RPM สูงสุด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
76
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2 SF นุ่ม
ระดับความแข็ง
ละเอียด
ระดับความละเอียด
60
Vmax
15,100
RPM สูงสุด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
76
เส้นผ่าศูนย์กลาง
6 SF แข็ง
ระดับความแข็ง
ละเอียด
ระดับความละเอียด
60
Vmax
15,100
RPM สูงสุด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
76
เส้นผ่าศูนย์กลาง
8 AC very hard
ระดับความแข็ง
หยาบ
ระดับความละเอียด
60
Vmax
15,100
RPM สูงสุด
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
76
เส้นผ่าศูนย์กลาง
3 SF นุ่มปานกลาง
ระดับความแข็ง
ละเอียด
ระดับความละเอียด
60
Vmax
15,100
RPM สูงสุด
สีเทา
แผ่นใยสังเคราะห์ สี