SD 2000 แกนหมุนชนิดยึดติด

ประโยชน์: สำหรับการยึดที่มั่นคงบนสว่านไฟฟ้า เครื่องเจียรลบมุมสายอ่อน และเครื่องเจียรแกนที่มีสายพานยาว และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกับเครื่องเจียร PW 2000