SD 2000 แกนหมุนชนิดยึดติด

ประโยชน์: สำหรับการยึดที่มั่นคงบนสว่านไฟฟ้า เครื่องเจียรลบมุมสายอ่อน และเครื่องเจียรแกนที่มีสายพานยาว และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกับเครื่องเจียร PW 2000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. เหมาะสำหรับ
6
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1 ล้อ Ø 100 - Ø 200
เหมาะสำหรับ
8
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1-2 ล้อ Ø 100 - Ø 200
เหมาะสำหรับ