SMT 800 Special จานทรายซ้อน สำหรับ เหล็กสแตนเลส, เหล็กกล้า

คุณสมบัติ
ระดับ Special
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
จาน ใยแก้ว
การออกแบบ โค้งนูน 12º
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
การใช้งาน
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
วิศวกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: จานทรายซ้อนใยสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสูง สำหรับงานตกแต่งผิวขั้นสุดท้ายของเหล็กสแตนเลส - ให้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจสูงสุดเมื่อใช้กับเครื่องเจียรลบมุมที่ปรับอัตราความเร็วได้ - มีสามเกรดให้เลือก
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. รูเจาะ/มม. รูปแบบ ระดับความละเอียด Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด รูปร่างของโครงสร้าง แผ่นใยสังเคราะห์ สี
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
หยาบ
ระดับความละเอียด
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาล
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีเขียว
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
หยาบ
ระดับความละเอียด
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาล
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีเขียว
แผ่นใยสังเคราะห์ สี