SMT 850 plus Special จานทรายซ้อน สำหรับ เหล็กสแตนเลส

คุณสมบัติ
ระดับ Special
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
จาน ใยแก้ว
การออกแบบ โค้งนูน 12º
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: จานทรายซ้อนใยสังเคราะห์ผสมที่มีคุณภาพสูง - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดรอยเชื่อม TIG บนพื้นผิวของชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กสแตนเลส - ให้พื้นผิวที่เรียบเนียนสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน - ขจัดเศษผงและตกแต่งพื้นผิวขั้นสุดท้ายในขั้นตอนเดียว
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. รูเจาะ/มม. รูปแบบ ระดับความละเอียด เม็ดขัด Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท รูปร่างของโครงสร้าง แผ่นใยสังเคราะห์ สี
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
หยาบ
ระดับความละเอียด
60
เม็ดขัด
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
LS 312 JF
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาล
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
80
เม็ดขัด
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
LS 312 JF
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
120
เม็ดขัด
80
Vmax
13,300
RPM สูงสุด
LS 312 JF
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีเขียว
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
หยาบ
ระดับความละเอียด
60
เม็ดขัด
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
LS 312 JF
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาล
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
80
เม็ดขัด
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
LS 312 JF
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีน้ำตาลแดง
แผ่นใยสังเคราะห์ สี
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22.23
รูเจาะ
P
รูปแบบ
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
120
เม็ดขัด
80
Vmax
12,200
RPM สูงสุด
LS 312 JF
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
โค้งนูน
รูปร่างของโครงสร้าง
สีเขียว
แผ่นใยสังเคราะห์ สี

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก