SMT 850 plus Special จานทรายซ้อน สำหรับ เหล็กสแตนเลส

คุณสมบัติ
ระดับ Special
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
จาน ใยแก้ว
การออกแบบ โค้งนูน 12º
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
การใช้งาน
การก่อสร้างราว
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: จานทรายซ้อนใยสังเคราะห์ผสมที่มีคุณภาพสูง - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดรอยเชื่อม TIG บนพื้นผิวของชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กสแตนเลส - ให้พื้นผิวที่เรียบเนียนสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน - ขจัดเศษผงและตกแต่งพื้นผิวขั้นสุดท้ายในขั้นตอนเดียว

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก