SV 484 แผ่นจานขัดใยสังเคราะห์ สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้, พลาสติก, โลหะสากล, เหล็กสแตนเลส

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
วัสดุ
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
พลาสติก
โลหะสากล
เหล็กสแตนเลส
ประโยชน์: แผ่นจานขัดใยสังเคราะห์อเนกประสงค์ที่มีราคาที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - การเจียรที่เบามือและยืดหยุ่น - สามารถใช้งานได้สำหรับการเจียรทั้งแบบแห้งและเปียก
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. รูเจาะ/มม. ระดับความละเอียด
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
หยาบ
ระดับความละเอียด
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
หยาบ
ระดับความละเอียด
115
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
125
เส้นผ่าศูนย์กลาง
22
รูเจาะ
ปานกลาง
ระดับความละเอียด