จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
การผลิตแบบสำเร็จรูป
จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน เป็น มม.
ระดับความละเอียด