จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม.
ความกว้าง เป็น มม.
ความยาว เป็น มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน เป็น มม.
ตัวรองรับ
ระดับความละเอียด
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
i18n_vlies_farbe