จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม.
ความกว้าง/มม.
ความยาว/มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม.
ตัวรองรับ
ระดับความละเอียด
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แผ่นใยสังเคราะห์ สี