จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม.
ระดับความละเอียด
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท