QCA 555 อุปกรณ์ปรับการใช้งานสำหรับแผ่นรองหลังจานขัดกลมที่เปลี่ยนได้ง่ายและรวดเร็ว

ข้อดี: ตัวปรับสำหรับ Quick Change Disc พร้อมสาย M14 ทำให้สามารถใช้งาน Quick Change Disc ของ Klingspor ได้กับเครื่องเจียรหักมุมทั่วไป