QMC 400 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, เหล็กสแตนเลส

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประโยชน์: เหมาะสำหรับงานตกแต่งผิวขั้นสุดท้าย - สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวโลหะและพื้นผิวที่ผ่านการทาสี
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม. ระดับความละเอียด i18n_vlies_farbe หมายเลขสินค้า คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ปานกลาง
ระดับความละเอียด
สีม่วงแดง
i18n_vlies_farbe
295392
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ละเอียด
ระดับความละเอียด
สีม่วงแดง
i18n_vlies_farbe
295393
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ละเอียดมาก
ระดับความละเอียด
สีม่วงแดง
i18n_vlies_farbe
295394
หมายเลขสินค้า
คงคลัง