QMC 400 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประโยชน์: เหมาะสำหรับงานตกแต่งผิวขั้นสุดท้าย - สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวโลหะและพื้นผิวที่ผ่านการทาสี
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม. ระดับความละเอียด หมายเลขสินค้า คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ละเอียด
feinheitsgradTranslated
295393
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ละเอียดมาก
feinheitsgradTranslated
295394
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ปานกลาง
feinheitsgradTranslated
295392
หมายเลขสินค้า
คงคลัง