QMC 409 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว สำหรับ เหล็กสแตนเลส, โลหะสากล

สารเชื่อมประสานอเนกประสงค์
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคเนีย อลูมินา
ประเภทการโปรย ปิด
ประโยชน์: มีอัตราในการขจัดเศษผงสูงบนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส - สารยึดติด multibond เพื่อทำให้การเจียรมีอุณหภูมิต่ำบนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส - มีการอุดตันต่ำสุดบนพื้นผิวอลูมิเนียม
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น มม. เม็ดขัด หมายเลขสินค้า คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
295339
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
295338
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
295337
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
40
เม็ดขัด
295335
หมายเลขสินค้า
คงคลัง

อุปกรณ์เสริม