QMC 409 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว สำหรับ เหล็กสแตนเลส, โลหะสากล

สารเชื่อมประสานอเนกประสงค์
ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคเนีย อลูมินา
ประเภทการโปรย ปิด
ประโยชน์: มีอัตราในการขจัดเศษผงสูงบนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส - สารยึดติด multibond เพื่อทำให้การเจียรมีอุณหภูมิต่ำบนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส - มีการอุดตันต่ำสุดบนพื้นผิวอลูมิเนียม
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. เม็ดขัด ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
CS 409 Y
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
295337
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
CS 409 Y
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
295338
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
120
เม็ดขัด
CS 409 Y
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
295339
หมายเลขสินค้า
คงคลัง

อุปกรณ์เสริม