QMC 411 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว สำหรับ เหล็กสแตนเลส, โลหะสากล

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคเนีย อลูมินา
ประเภทการโปรย ปิด
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
การใช้งาน
การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
ประโยชน์: มีรูปแบบการขัดที่ทรงพลังเนื่องมาจากเซอร์โคเนีย อลูมินาที่ลับคมด้วยตนเอง - มีอัตราการขจัดเศษผงสูงเมื่อใช้บนพื้นผิวเหล็กกล้าและเหล็กสแตนเลส

อุปกรณ์เสริม