QMC 910 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว สำหรับ เหล็กสแตนเลส, เหล็กกล้าที่มีโลหะผสมสูง

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด เซรามิก อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้าที่มีโลหะผสมสูง
ประโยชน์: อัตราการขจัดเศษผงที่สูงอย่างมากบนพื้นผิวเหล็กสแตนเลสเนื่องมาเม็ดเซรามิกในรูปของไมโคร-คริสตัลไลน์ที่ลับคมได้เอง - คุณสมบัติการขัดที่ทรงพลังอย่างต่อเนื่อง - สารยึดติด multibond เพื่อการเจียรที่มีอุณหภูมิต่ำบนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส

อุปกรณ์เสริม