QRC 409 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว สำหรับ เหล็กสแตนเลส, โลหะสากล

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคเนีย อลูมินา
ประเภทการโปรย ปิด
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
ประโยชน์: มีอัตราในการขจัดเศษผงสูงบนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส - สารยึดติด multibond เพื่อทำให้การเจียรมีอุณหภูมิต่ำบนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส - มีการอุดตันต่ำสุดบนพื้นผิวอลูมิเนียม
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. เม็ดขัด Vmax เป็น ม./วินาที RPM สูงสุด แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
36
เม็ดขัด
78
Vmax
30,000
RPM สูงสุด
CS 409 Y
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
78
Vmax
30,000
RPM สูงสุด
CS 409 Y
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
78
Vmax
30,000
RPM สูงสุด
CS 409 Y
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท

อุปกรณ์เสริม

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก