QRC 409 จานทรายกลมเล็กแบบมีจุกเกลียว สำหรับ เหล็กสแตนเลส, โลหะสากล

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคเนีย อลูมินา
ประเภทการโปรย ปิด
ประโยชน์: มีอัตราในการขจัดเศษผงสูงบนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส - สารยึดติด multibond เพื่อทำให้การเจียรมีอุณหภูมิต่ำบนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส - มีการอุดตันต่ำสุดบนพื้นผิวอลูมิเนียม
รีเซ็ตฟิลเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม. เม็ดขัด ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
36
เม็ดขัด
CS 409 Y
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
295340
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
60
เม็ดขัด
CS 409 Y
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
295343
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
80
เม็ดขัด
CS 409 Y
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
295344
หมายเลขสินค้า
คงคลัง