การแบ่งประเภทการขายปลีก

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
การใช้งาน
สายผลิตภัณฑ์
การแบ่งประเภทการขายปลีก
การกำหนดค่า
เส้นผ่าศูนย์กลาง/มม.
ความกว้าง/มม.
ความหนา/มม.
ความยาว/มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกน/มม.
รูเจาะ/มม.
รูปแบบ
ระดับความละเอียด
ลายฉลุเจาะ
รูปร่างของโครงสร้าง
ชนิดเม็ดขัด
ระดับประสิทธิภาพ
ประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
รูปร่างของรูที่เจาะ