ผ้าทรายม้วน

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
การผลิตแบบสำเร็จรูป
ผ้าทรายม้วน
ความกว้าง เป็น มม.
ความยาว เป็น มม.
ระดับความละเอียด