ผ้าทรายม้วน

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
การใช้งาน
สายผลิตภัณฑ์
ผ้าทรายม้วน
การกำหนดค่า
ความกว้าง/มม.
ความยาว/มม.
ระดับความละเอียด