ผ้าทรายม้วน

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
ผ้าทรายม้วน
ความกว้าง/มม.
ความยาว/มม.
ระดับความละเอียด
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท