ผ้าทรายม้วน

ขั้นตอนการทำงาน
วัสดุ
เครื่องจักร
สายผลิตภัณฑ์
ผ้าทรายม้วน
ความกว้าง /มม.
ความยาว /มม.
ระดับความละเอียด
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
แผ่นใยสังเคราะห์ สี