AN 400 ตะแกรงป้องกันสำหรับเครื่องเจียร สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ชั้นเคลือบเจล, พลาสเตอร์, ผนังพลาสเตอร์แบบกลวง, วัสดุเชิงประกอบ, ไม้, วัสดุทำจากไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ชั้นเคลือบเจล
พลาสเตอร์
ผนังพลาสเตอร์แบบกลวง
วัสดุเชิงประกอบ
ไม้
วัสดุทำจากไม้
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
แผ่นรองหลัง ตารางโพลีเอสเตอร์
ประโยชน์: การดูดฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์มีประสิทธิภาพเนื่องจากมีโครงสร้างตะแกรงแบบเปิด การขัดแบบไร้ฝุ่นจะช่วยให้วัสดุขัดเจียรมีระยะเวลาการทำงานยาวนานยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน การจับตัวของฝุ่นน้อยในสถานที่ทำงานจะปรับปรุงการป้องกันในการทำงาน ไม่อิงกับรูปแบบรูที่มีอยู่สำหรับการดูด กันน้ำ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด หมายเลขสินค้า คงคลัง
115
ความกว้าง
10.000
ความยาว
120
เม็ดขัด
348418
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
10.000
ความยาว
80
เม็ดขัด
348458
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
10.000
ความยาว
240
เม็ดขัด
349058
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
10.000
ความยาว
150
เม็ดขัด
349059
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
10.000
ความยาว
400
เม็ดขัด
353060
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
10.000
ความยาว
320
เม็ดขัด
353061
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
10.000
ความยาว
180
เม็ดขัด
353062
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
10.000
ความยาว
100
เม็ดขัด
353063
หมายเลขสินค้า
คงคลัง