CS 329 JF ผ้าทราย KULEX สำหรับ เหล็กสแตนเลส, เหล็กกล้า

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์เกาะกลุ่ม
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย JF
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
การใช้งาน
ศูนย์บริการสแตนเลส
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานที่ขึ้นรูปสูง - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจียรแบบแห้ง