CS 409 Y ม้วนตั้งแต่ 401 มม. พร้อมแผ่นรองหลังผ้า สำหรับ เหล็กสแตนเลส

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคเนีย อลูมินา
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง โพลีเอสเตอร์ Y
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
การใช้งาน
การผลิตเหล็ก
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: รูปแบบการขัดที่ทรงพลัง - การเจียรเย็นและมีประสิทธิภาพการเจียรที่เพิ่มขึ้นบนพื้นผิวสแตนเลสและเหล็กที่มีโลหะเจือสูงเนื่องมาจากสารยึดติด multibond มากขึ้น - ระยะเวลาการใช้งานยาวนานมากเมื่อใช้กับการเจียรโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเฟอร์รัส