CS 729 X ผ้าทราย KULEX สำหรับ เหล็กสแตนเลส, เหล็กกล้า

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์เกาะกลุ่ม
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย X
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
เหล็กกล้า
การใช้งาน
การผลิตโลหะ
ศูนย์บริการสแตนเลส
ข้อดี: พัฒนามาเป็นพิเศษเพื่อการเจียแบบคอล์ยและแบบแผ่นด้วยแรงดันเครื่องมือปานกลาง - ใช้งานได้ง่ายระหว่างการเปลี่ยนกระดาษทรายสายพานเนื่องจากมีแผ่นรองผ้าฝ้ายแบบกึ่งยืดหยุ่นที่ทนต่อการฉีกขาด