KL 375 J ม้วนที่มีแผ่นรองหลังผ้า สำหรับ ไม้, โลหะสากล

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย J
วัสดุ
ไม้
โลหะสากล
ประโยชน์: ผ้าทรายอเนกประสงค์สำหรับงานขัดด้วยมือบนพื้นผิวโลหะ - มีความยืดหยุ่นสูง