KL 381 J ม้วนจัมโบ้มีแผ่นรองหลังผ้า สำหรับ ไม้, โลหะสากล

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน กาว/เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย J
วัสดุ
ไม้
โลหะสากล
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสำหรับงานไม้และโลหะ