LS 309 J ม้วนจัมโบ้มีแผ่นรองหลังผ้า สำหรับ โลหะสากล, ไม้, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย J
วัสดุ
โลหะสากล
ไม้
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
การใช้งาน
การผลิตโลหะ
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้
ประโยชน์: มีประสิทธิภาพการขัดที่ดีสำหรับการทำงานบนพื้นผิวที่โค้งเว้าเล็กน้อยของโลหะและไม้