LS 309 JF ที่มีรอยกรีด ม้วนที่มีแผ่นรองหลังผ้า สำหรับ โลหะสากล, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
โลหะสากล
ไม้
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย JF
ประโยชน์: ความสามารถในการปรับให้เหมาะกับการใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมในการใช้งานกับชิ้นส่วนที่หมุนหรือ ชิ้นส่วนที่ผ่านเครื่องกลึง วิธีการใช้งานแต่ละแบบจะอิงรูปแบบการเปิดรอยบากที่หลากหลายกันไป
ส่งมอบได้ตามคำขอ