LS 309 JF ที่มีรอยกรีด ม้วนที่มีแผ่นรองหลังผ้า สำหรับ โลหะสากล, ไม้

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง ผ้าฝ้าย JF
วัสดุ
โลหะสากล
ไม้
การใช้งาน
การผลิตโลหะ
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้
ประโยชน์: ความสามารถในการปรับให้เหมาะกับการใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมในการใช้งานกับชิ้นส่วนที่หมุนหรือ ชิ้นส่วนที่ผ่านเครื่องกลึง วิธีการใช้งานแต่ละแบบจะอิงรูปแบบการเปิดรอยบากที่หลากหลายกันไป
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
ส่งมอบได้ตามคำขอ