PL 31 B ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน กาว
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ B
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราราคาสูงสุดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - คุณสมบัติป้องกันการสึกกร่อนสูงสุดสำหรับการขัดด้วยมือและเครื่องขัดที่ใช้มือจับ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง เป็น มม. ความยาว เป็น มม. เม็ดขัด หมายเลขสินค้า คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
320
เม็ดขัด
3231
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
220
เม็ดขัด
3228
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
280
เม็ดขัด
3219
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
40
เม็ดขัด
3291
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
40
เม็ดขัด
3279
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
320
เม็ดขัด
3220
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
150
เม็ดขัด
3215
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
80
เม็ดขัด
3294
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
80
เม็ดขัด
3282
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
150
เม็ดขัด
3226
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
60
เม็ดขัด
3293
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
80
เม็ดขัด
3290
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
60
เม็ดขัด
3289
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
100
เม็ดขัด
3213
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
240
เม็ดขัด
3196
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
220
เม็ดขัด
3217
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
280
เม็ดขัด
3230
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
60
เม็ดขัด
3281
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
120
เม็ดขัด
3225
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
180
เม็ดขัด
3227
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
240
เม็ดขัด
3218
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
180
เม็ดขัด
3216
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
40
เม็ดขัด
3287
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
400
เม็ดขัด
3222
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
100
เม็ดขัด
3224
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
400
เม็ดขัด
3233
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
240
เม็ดขัด
3229
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
180
เม็ดขัด
3194
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
120
เม็ดขัด
3214
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
120
เม็ดขัด
3192
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
100
เม็ดขัด
3191
หมายเลขสินค้า
คงคลัง