PL 31 B ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน กาว
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ B
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราราคาสูงสุดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - คุณสมบัติป้องกันการสึกกร่อนสูงสุดสำหรับการขัดด้วยมือและเครื่องขัดที่ใช้มือจับ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า คงคลัง
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
100
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3191
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
120
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3192
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
180
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3194
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
240
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3196
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
100
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3213
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
120
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3214
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
150
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3215
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
180
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3216
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
220
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3217
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
240
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3218
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
280
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3219
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
320
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3220
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
400
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3222
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
100
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3224
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
120
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3225
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
150
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3226
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
180
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3227
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
220
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3228
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
240
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3229
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
280
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3230
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
320
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3231
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
400
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3233
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
40
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3279
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
60
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3281
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
80
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3282
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
40
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3287
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
60
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3289
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
80
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3290
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
40
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3291
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
60
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3293
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
80
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
3294
หมายเลขสินค้า
คงคลัง