PL 31 B ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน กาว
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ B
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราราคาสูงสุดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - คุณสมบัติป้องกันการสึกกร่อนสูงสุดสำหรับการขัดด้วยมือและเครื่องขัดที่ใช้มือจับ
ช่องของเม็ดขัด
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท หมายเลขสินค้า
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
100
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3191
หมายเลขสินค้า
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
120
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3192
หมายเลขสินค้า
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
180
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3194
หมายเลขสินค้า
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
240
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3196
หมายเลขสินค้า
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
100
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3213
หมายเลขสินค้า
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
120
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3214
หมายเลขสินค้า
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
150
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3215
หมายเลขสินค้า
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
180
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3216
หมายเลขสินค้า
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
220
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3217
หมายเลขสินค้า
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
240
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3218
หมายเลขสินค้า
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
280
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3219
หมายเลขสินค้า
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
320
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3220
หมายเลขสินค้า
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
400
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3222
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
100
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3224
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
120
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3225
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
150
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3226
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
180
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3227
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
220
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3228
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
240
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3229
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
280
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3230
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
320
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3231
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
400
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3233
หมายเลขสินค้า
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
60
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3281
หมายเลขสินค้า
95
ความกว้าง
50.000
ความยาว
80
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3282
หมายเลขสินค้า
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
40
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3287
หมายเลขสินค้า
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
60
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3289
หมายเลขสินค้า
110
ความกว้าง
50.000
ความยาว
80
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3290
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
40
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3291
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
60
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3293
หมายเลขสินค้า
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
80
เม็ดขัด
PL 31 B
แผ่นขัดชนิดเคลือบผิว ประเภท
3294
หมายเลขสินค้า