PL 31 B D.I.Y. ห่อ ผลิตภัณฑ์ในชุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำโปรเจ็กก่อสร้างด้วยตนเอง สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน กาว
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ B
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราราคาสูงสุดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการใช้งาน - คุณสมบัติป้องกันการสึกกร่อนสูงสุดสำหรับการขัดด้วยมือและเครื่องขัดที่ใช้มือจับ
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า คงคลัง
115
ความกว้าง
5.000
ความยาว
40
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241817
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
5.000
ความยาว
60
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241818
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
5.000
ความยาว
80
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241819
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
5.000
ความยาว
120
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241820
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
5.000
ความยาว
180
เม็ดขัด
PL 31 B
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
241821
หมายเลขสินค้า
คงคลัง