PS 19 E ม้วนตั้งแต่ 401 มม. พร้อมแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ ไม้

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด SiC
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ E
วัสดุ
ไม้
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงเป็นพิเศษ สำหรับการขัดไม้เนื้อแข็ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานบนพื้นผิวไม้ปาร์เก้และการปรับสภาพของพื้น