PS 19 F ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ ไม้

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด SiC
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ + ผ้า F
วัสดุ
ไม้
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงเป็นพิเศษสำหรับการเจียรไม้เนื้อแข็ง - โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานบนพื้นผิวไม้ปาร์เก้และการปรับสภาพของพื้น