PS 20 F ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ เหล็กสแตนเลส, โลหะสากล, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ F
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
เหล็กกล้า
การใช้งาน
การผลิตเหล็ก
ศูนย์บริการสแตนเลส
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์สำหรับการเจียรเพื่อตกแต่งขั้นสุดท้ายบนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส - มีอัตราการตัดสูง