PS 21 F ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ เหล็กสแตนเลส, โลหะสากล, เหล็กกล้า

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคเนีย อลูมินา /อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย ปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ F
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
โลหะสากล
เหล็กกล้า
การใช้งาน
วิศวกรรมเครื่องกล
ศูนย์บริการสแตนเลส
อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
ประโยชน์: มีพลังในการขัดสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานเนื่องมาจากเซอร์โคเนีย อลูมินาที่ลับคมด้วยตนเอง - พัฒนาขึ้นเพื่อการเจียรพื้นผิวขรุขระไปจนถึงการเจียรพื้นผิวเพื่อตกแต่งขั้นสุดท้ายบนเหล็กสแตนเลส