PS 22 N ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
ไม้
โลหะสากล
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
พลาสติก
เหล็กกล้า
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ E
ประโยชน์: ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการขัดด้วยมือและการใช้เครื่องขัดที่ใช้มือจับบนพื้นผิวของวัสดุใดๆ - มีขนาดเม็ดขัดที่หลากหลายให้เลือกทำให้สามารถใช้งานได้จากการขัดบนผิวขรุขระไปจนถึงการตกแต่งผิวขั้นสุดท้าย
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง เป็น มม. ความยาว เป็น มม. เม็ดขัด หมายเลขสินค้า คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
240
เม็ดขัด
244597
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
150
เม็ดขัด
244616
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
40
เม็ดขัด
244611
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
60
เม็ดขัด
244612
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
180
เม็ดขัด
244599
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
120
เม็ดขัด
244615
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
80
เม็ดขัด
244613
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
100
เม็ดขัด
244614
หมายเลขสินค้า
คงคลัง