PS 30 D ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ D
ประโยชน์: เม็ดขัดที่คมและทรงพลังสูงสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวไม้ น้ำยาขัดเงา และวัสดุอุด - มีความยืดหยุ่นและทนต่อการฉีกขาด พับได้ง่าย - เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราราคาที่ดีเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการทำงาน
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง/มม. ความยาว/มม. เม็ดขัด ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว หมายเลขสินค้า คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
40
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
174086
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
60
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
174088
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
80
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
174089
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
100
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
174090
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
120
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
174091
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
150
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
174092
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
180
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
174093
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
240
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
182418
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
320
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
182419
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
4.500
ความยาว
40
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
174094
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
4.500
ความยาว
60
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
174095
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
4.500
ความยาว
80
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
174096
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
4.500
ความยาว
100
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
174097
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
4.500
ความยาว
120
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
174098
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
4.500
ความยาว
150
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
174099
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
4.500
ความยาว
180
เม็ดขัด
PS 30 D
ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว
174100
หมายเลขสินค้า
คงคลัง