PS 30 D ม้วนที่มีแผ่นรองหลังกระดาษ สำหรับ สี, น้ำยาขัดเงา, วัสดุอุด, ไม้

ขอบเขตการประยุกต์ใช้งาน
สี
น้ำยาขัดเงา
วัสดุอุด
ไม้
โลหะสากล
คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ D
ประโยชน์: เม็ดขัดที่คมและทรงพลังสูงสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวไม้ น้ำยาขัดเงา และวัสดุอุด - มีความยืดหยุ่นและทนต่อการฉีกขาด พับได้ง่าย - เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราราคาที่ดีเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการทำงาน
รีเซ็ตฟิลเตอร์
ความกว้าง เป็น มม. ความยาว เป็น มม. เม็ดขัด หมายเลขสินค้า คงคลัง
115
ความกว้าง
4.500
ความยาว
120
เม็ดขัด
174098
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
80
เม็ดขัด
174089
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
60
เม็ดขัด
174088
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
150
เม็ดขัด
174092
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
180
เม็ดขัด
174093
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
4.500
ความยาว
40
เม็ดขัด
174094
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
4.500
ความยาว
60
เม็ดขัด
174095
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
4.500
ความยาว
180
เม็ดขัด
174100
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
120
เม็ดขัด
174091
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
40
เม็ดขัด
174086
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
100
เม็ดขัด
174090
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
320
เม็ดขัด
182419
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
4.500
ความยาว
80
เม็ดขัด
174096
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
50.000
ความยาว
240
เม็ดขัด
182418
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
4.500
ความยาว
100
เม็ดขัด
174097
หมายเลขสินค้า
คงคลัง
115
ความกว้าง
4.500
ความยาว
150
เม็ดขัด
174099
หมายเลขสินค้า
คงคลัง