PS 36 C ม้วนจัมโบ้ตัดเปิด สำหรับ เหล็กสแตนเลส, ไม้, พลาสติก, เหล็กกล้า, วัสดุเชิงประกอบ, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

คุณสมบัติ
ตัวเชื่อมประสาน เรซิ่นสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคเนีย อลูมินา /อลูมิเนียม ออกไซด์
ประเภทการโปรย กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง กระดาษ C
วัสดุ
เหล็กสแตนเลส
ไม้
พลาสติก
เหล็กกล้า
วัสดุเชิงประกอบ
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
การใช้งาน
การทำแม่พิมพ์
การผลิตโลหะ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้
ประโยชน์: กระดาษทรายที่มีแผ่นรองที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการขจัดเศษผงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้กับวัสดุที่ตัดแยกได้ยาก เช่น เมื่อทำงานกับวัสดุที่มีแร่ธาตุผสมอยู่และไม้เขตเมืองร้อน